Новини

Обнародваха в Държавен вестник новия ЗОП

В брой 13 на Държавен вестник е обнародван новия Закон за обществените поръчки. След няколко пленарни заседания той бе окончателно приет на 2 февруари т.г. Законът трябва да влезе в сила на 15 април 2016 г. и ще отмени действащия от 1 октомври 2004 г. ЗОП. В мотивите на законопроекта бе записано, че целта му е съобразяване с основното изискване за постигане на пълно съответствие с приложимите европейски директиви в областта на търговете. Новият ЗОП е рамков. До 15 април т.г. Министерският съвет трябва да приеме правилника за прилагане на закона, наредбата по чл. 13, ал. 2, изготвена по предложение на министрите на отбраната и на вътрешните работи, касаеща сигурността, и тарифата по чл. 220, ал. 1 за обжалване на процедурите пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и Върховния административен съд (ВАС). Три месеца след влизането в сила на ЗОП по предложение на министъра на труда и социалната политика кабинетът определя с решение списъка на стоките и услугите съобразно Общия терминологичен речник за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. Пълният текст на новия ЗОП можете да намерите тук.