Новини

Днес икономическата комисия на ЕП ще гласува мнението си относно Годишния обзор на растежа за 2016 г.

Днес икономическата комисия на ЕП ще гласува мнението си относно Годишния обзор на растежа за 2016 г. Това е документът, с който Европейската комисия открива ежегодния цикъл на координация на икономическите политики, известен като Европейски семестър. Годишният обзор е на практика прогноза за икономическото развитие на ЕС през следващата година, като тя се използва за оценка на бюджетните планове на страните-членки: ако се очаква силен растеж, страните могат да предвидят повече разходи. С публикацията на Годишния обзор Комисията идентифицира страни в ЕС, подложени на финансов риск, и формулира общи приоритети, които на последващ етап тя развива в конкретни препоръки към отделните страни. След като препоръките бъдат одобрени от страните-членки на ниво ЕС, те трябва да намерят място в националните бюджети. Така препоръките би следвало да имат важни последствия за данъчната и пенсионната система, условията на труд и социалните плащания в страните от ЕС. Остава обаче открит въпросът за степента, в която се изпълняват препоръките, формулирани на европейско ниво. По данни на Комисията, през 2014 г. страните-членки са изпълнили изцяло или в значителна степен 10 от 157 направени препоръки, или около 6%.