Новини

ЕК представи пакет от мерки за устойчива енергийна сигурност

Днес Европейската комисия представи своя пакет от мерки за енергийна сигурност с необходимите предложения, които да осигурят на ЕС глобален енергиен преход, както и готовност за евентуално прекъсване на енергийните доставки. Енергийната сигурност е един от основните елементи на стратегията за енергиен съюз, която е ключов политически приоритет на Комисията „Юнкер“.
Пакетът съдържа широк набор от мерки за повишаване на устойчивостта на ЕС при нарушаване на доставките на газ. Тези мерки включват намаляване на търсенето на енергия, повишаване на производството на енергия в Европа (включително от възобновяеми енергийни източници), по-нататъшно разработване на добре функциониращ и напълно интегриран вътрешен енергиен пазар, както и диверсификация на енергийните източници, доставчици и маршрути. Освен това, предложенията осигуряват по-голяма прозрачност на европейския енергиен пазар и укрепват солидарността между държавите членки. Днешният пакет за енергийна сигурност се представя в контекста на новото глобално и всеобщо споразумение за изменението на климата, прието от световните лидери на 12 декември 2015 г. в Париж. Споразумението ясно показа на предприятията и политиците, че пътят към чистата енергия е необратим и че в момента се подготвя световен енергиен преход. Заместник-председателят на Европейската комисия, Марош Шефчович, отговарящ за енергийния съюз, заяви:„В стратегията за енергиен съюз, представена преди година, обещахме да осигурим на всички европейци сигурна, устойчива и конкурентоспособна енергия. Днешният пакет е насочен към сигурността на доставките, но засяга и трите общи цели. Чрез намаляване на търсенето на енергия и по-добро управление на доставките от външни източници изпълняваме обещанието си и повишаваме стабилността на европейския енергиен пазар.“ Комисарят по въпросите на климата и енергетиката Мигел Ариас Канете каза:„След газовите кризи от 2006 и 2009 г., поради които милиони хора останаха на студено, си казахме: „Никога повече“. Но изпитанията от 2014 г. показаха, че все още сме уязвими по отношение на сериозни нарушения на доставките на газ. А политическо напрежение по границите е ясно напомняне, че този проблем няма да се реши от само себе си. Днешните предложения са за надеждна, конкурентоспособна и гъвкава система, при която енергията пресича свободно границите, а това носи ползи за потребителите. Те означават, че заставаме заедно, за да защитим най-уязвимите. Благодарение на тях осигуряваме и чиста енергия в бъдеще: мога да гарантирам, че нашият ангажимент за преход към чиста енергия е необратим и не подлежи на обсъждане.“