Новини

Министър Лукарски: Насърчаването на иновациите е приоритет на правителствената политика

IMG_160216-Burgas-1„Насърчаването на иновациите трябва да доведе не само до по-добри производства и повече продажби, но и до създаването на нови работни места“. Това заяви министърът на икономиката Божидар Лукарски на информационен ден за представяне на процедура „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), който се провежда днес в Бургас. Пред представители на близо 80 бургаски фирми с интерес към програмата министърът подчерта, че подкрепата за иновации е приоритет не само в контекста на ОПИК, но и на провежданата цялостна икономическа политика на правителството. Министър Лукарски обясни, че по процедурата следва да се подкрепят проекти, чието изпълнение води до пазарна реализация на иновативен продукт или внедряване на иновативен процес. Задължително условие е предлаганата иновация да попада в една от четирите тематични области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация (ИСИС) – информатика и ИКТ, мехатроника и чисти технологии, индустрия за здравословен начин на живот и био-технологии и нови технологии в креативните и рекреативни индустрии „По този начин можем да окажем фокусирана подкрепа там, където има най-голям потенциал за създаване на добавена стойност“, допълни Лукарски, като уточни, че именно такива инвестиции могат да засилят конкурентоспособността на икономиката ни и да ускорят икономическия ни ръст. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 97 791 500 лв., като минималният размер за всеки проект е 100 000 лв., а максималният съответно 1 млн. лв. за микро, малки и средни предприятия и 1,5 млн. лв. за големи предприятия. Допустими за финансиране дейности са: придобиване на ново оборудване или специализиран софтуер, необходими за внедряване в производството на иновативния продукт или процес, както и придобиване на права на интелектуална собственост. Допустими за финансиране са още консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите. Крайният срок за подаване на проекти предложения е 4 април 2016 г. „Положихме много усилия, за да може целият процес по подаване на проектните предложения да се случва през електронната система ИСУН“, посочи още министър Лукарски. По негови думи тази възможност не само прави процедурата по-прозрачна, но и по-достъпна за бизнеса, като намалява значително свързаната с кандидатстването административна тежест. В рамките на информационния ден в Бургас беше представена още процедура „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, по която към бизнеса ще бъдат насочени над 19,5 млн. лв. За нея могат да кандидатстват стартиращи предприятия с до 3 приключени финансови години, които да получат между 50 хил. и 391 166 лв. Крайният срок за подаване на проекти е 5 май 2016 г. Информационни дни по двете процедури на ОПИК предстои да се проведат още в Стара Загора, Пловдив и София.