Новини

Чрез нова програма на НГФ банките ще финансират над 2 500 компании

Търговските банки ще могат да финансират над 2 500 компании по новата гаранционна програма за собствен риск на Националния гаранционен фонд (НГФ). Това обяви днес изпълнителният директор на фонда Самуил Шидеров. По схемата НГФ ще си партнира с 10 финансови институции – Алианц банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Българо-американска кредитна банка, Обединена Българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен банк, Сибанк, Ти Би Ай Банк и УниКредит Булбанк. Националният гаранционен фонд, който е дъщерно дружество на Българска банка за развитие, е учреден през август 2008 г. Основната цел на фонда е да подобри достъпa до финансиране на малките и средни фирми. Приоритет по новата програма са инвестиционните кредити, отпускани за финансиране на проекти по оперативни програми, но от подкрепа ще се ползват и фирми, търсещи ново финансиране за оборотни или инвестиционни нужди. Гаранциите на НГФ покриват до 50% от стойността на кредитите и позволяват на търговските банки да отпускат финансиране при недостиг на обезпечения и при по-добри условия. С помощта на гаранционната схема финансовите институции ще могат да осигурят 650 млн. лв. за нови кредити на българския бизнес в рамките на действието на програмата от година и половина. По предходната гаранционна схема на НГФ, действаща в периода 2014-2015, над 760 малки и средни компании се възползваха от подкрепата на фонда. По програмата са гарантирани 853 проекта на обща стойност над 200 млн. лв., като фондът е отпуснал гаранции в размер на 87 млн. лв. „Резултатите от гаранционната схема 2014-2015 г. показват, че 50% от подкрепените предприятия са с персонал до 10 човека, а 40 на сто са малки фирми. Благодарение на гаранциите, които сме отпуснали, средната лихва по кредитите, които банките-партньори са предоставили е 6%“, заяви Самуил Шидеров.