Новини

Министър Лукарски: Разработваме стратегия за насърчаване на женското предприемачество

Министерство на икономиката разработва Стратегия за насърчаване на женското предприемачество, съвместно с организациите на жените предприемачи. Това обяви министърът на икономиката Божидар Лукарски днес при отриването на икономически форум „Президвикателствата пред българската икономика“, организиран от клуб „Бизнес лейди“. Форумът се провежда под патронажа на вицепремиера Томислав Дончев. „Подкрепата за жени предприемачи в Министерство на икономиката (МИ) се осъществява чрез заложените мерки в Плана за действие „Предприемачество 2020 – България”, част от който е стратегията“, посочи министърът. Той призова организациите на жени предприемачи да участват активно в разработването на документа, за да не остане той само на хартия, а да се превърне в работещ механизъм за подкрепа. В стратегията ще се заложат мерки за увеличаване на броя на жените предприемачи и за укрепване на организациите и мрежите в подкрепа на женското предприемачество. В документа ще бъдат разписани конкретни мерки като обучение, наставничество, даване гласност на проблемите на жените предприемачи и съдействие за решаването им. Надявам се жените, с присъщата им активност да се включат в този процес, заяви министър Лукарски. „Мнозина смятат, че светът на бизнеса принадлежи на мъжете, но аз съм убеден, че без предприемчивия и иновативен дух на жените, картинката на световната икономика щеше да е доста по-бедна на новаторство и идеи“, каза министърът на откриването на форума. Той цитира данни според които в последните години се наблюдава плавно увеличаване на делът на жените предприемачи. По данни на НСИ, жените собственици на фирми у нас са 30% от всички предприемачи. „Радвам се да отбележа, че в това отношение България е на средното за ЕС ниво, където делът на жените предприемачи също е около 30%. Целта на политиките ни е да увеличим този процент“, каза той в приветствието си. Министърът посочи още, че в изпълнение на европейската политика за насърчаване на женското предприемачество по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ също се предвижда подкрепа за идеи, които да се реализират от жени-предприемачи, стартиращи собствен бизнес. Подкрепата е заложена по линия на приоритетна ос №2, инвестиционен приоритет 2.1 – “Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството“., за която ще получите подробна информация от нашите панелисти.