Новини

Подадени са 427 проекта по Механизма за свързване на Европа

Eвропейската комисия и Изпълнителнаа агенция за иновации и мрежи са затворили втората покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа на стойност 7,6 млрд. евро за финансиране на ключови транспортни проекти в ЕС. Получени са 427 проектни предложения на обща стойност 12,96 млрд. евро. От пресцентъра на ЕК заявиха, че ще бъдат подбрани заявленията, които имат най-висока добавена стойност. Одобрените проекти ще бъдат ясни до лятото на 2016 г.