Новини

В НКСИП отвориха офертите за супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“

В Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“се проведе публично отваряне на офертите за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Супервизия на проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“. Постъпили са седем оферти за участие. Те са на „Пътинвест-Инженеринг“ АД; Обединение „ЕВРО-РУТЕКС 2016“, което се състои от „ЕВРОКОНСУЛТ“ АД, Испания и „РУТЕКС“ ООД; ДЗЗД „ММ АРК“, съставено от „Мотт МакДоналд Лимитид“, Великобритания, „ЕН АР КОНСУЛТ“ ЕООД и „Трансконсулт – БГ“ ООД; Обединение „Железница – 2020“, с участници „Т7 Консулт“ ЕООД; „Ен ЕКИП“ ООД, СЖС Чек Репаблик ООД, Чехия и „Инфрапроект консулт“ ЕООД; Обединение „Железница“, което се състои от слените търговски дружества: „КОНСУЛТАНТСКА ИНЖЕНЕРНА ГРУПА“ ООД, АЙ СИ КОНСУЛЕНТЕН ЦИВИЛТЕХНИКЕР, Г.м.б.Х., Австрия, „РУБИКОН ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД и „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД; Обединение „Тунел Железница – Струма“, което се състои от следните търговски дружества: „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, „СТРОЛ – 1000“ АД и „ИРД инженеринг“ С.р.л., Италия; и Обединение „ВИА Железница“, което се състои от следните търговски дружества: „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ“ ЕООД, „ИНФРА ИНВЕСТ“ ООД и СЪРЧ КОРПОРЕЙШЪН СРЛ, Румъния.