Новини

Промените в Закона за етажната собственост бяха обсъдени с кратки дебати от Комисията по правни въпроси

За малко повече от час членовете на Комисията по правни въпроси към Народното събрание обсъдиха за второ четене промените в Закона за управление на етажната собственост. Документът, който бе внесен в Парламента още през юли 2015 г. предвижда забрана за някои видове ремонти, глоби за управителите на входовете, санкции за районните кметове, разглежда се възможността комуникацията в жилищните сгради да се извършва по електорен път и други. Основен въпрос, поставен за разискване от народните представители бе по предложената промяна на чл.6, ал.1, т.5 от настоящия закон, според собствениците са длъжни “да не извършват ремонтни дейности в своя самостоятелен обект или част от него, които да водят до влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти“. „Какво е „влошаване на проектните показатели на характеристиките на строителни продукти“? По какъв начин ще прецените, че има такова? Какво точно имате предвид?“, попита Христиан Митев от Патриотичния фронт представители на вносителите на законопроекта от Министерството на регионалнтото развитие и благоустройството. „С този текст целим да се спре незаконното строителство“, отговори Таня Милева, началник на политическия кабинет на МРРБ. По този начин според нея се внася повече яснота за задълженията на собствениците. Въпроси породи и промяната, която се предвижда по отношение на протоколите от провеждането на общото събрание на етажната собственост. В законопроекта с промени е записано, че „Копие от протокола от провеждане на общото събрание, заверен „вярно с оригнала“, и приложенията към него се предоставят на собствениците, ползвателите или обитателите“. По този начин според Димитър Делчев от Реформаторския блок, се внася твърде много бюрокрация в процеса. Той предлага в тази си част законът да запази настоящите си текстове. Подкрепата за този текст от проектопромените засвидетелства Лъчезар Никифоров от АБВ, според когото по този начин недобросъвестен собственик собственикът не би могъл да „шикарнира евентуалния съдебен процес, защото няма да има съмнение, че протоколът е получен“. Предложението прави процедурата по-сложна, но с оглед гаранциите за резултати е добре, изказа подкрепата си председателят на комисията Данаил кирилов. „Притеснявам се, че ще има блокове, които могат да останат без управители“, каза Димитър Делчев, който и в момента е управител на 4-етажен блок. Според него опасността би се породила от увеличаването на бюрократичните процеси. Въпреки забележките промените бяха обсъдени и одобрени за второто четене в Парламента. В. „Строител“ напомня, че собствениците и ползвателите на етажната собственост ще трябва да се грижат за безопасната аксплоатация на съоръженията и инсталациите в сградите, които обитават. Забранява се и извършването на дейности в общите части на сградите и фасадите, които нарушават целостта и архитектурния им вид. От своя страна общото събрание ще отговаря за изготвянето в срок на технически паспорт на сградите. Дава се и възможност управителния съвет да възлага свои правомощия на юридически или физически лица. Ако управителят не изпълнява задълженията си, него ще го грози глоба от 500 до 100 лв., а наказанието за общинските и районните кметове е от 500 до 1000 лв.