Новини

Столичната община обяви поръчка за модернизация на училище

Столичната община обяви обществена поръчка за модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на 29 СОУ „Кузман Шапкарев“ на територията на район „Сердика“. Индикативната й стойност е 369 762 лв. без ДДС.  Тя ще се проведе по открита процедура, като критерият за избор е най-ниска цена. Търгът влючва хидро и топлоизолация на покрив, подмяна на дограма, изграждане на отоплителна и осветителна инсталация. Оферти се подават до 28 март т.г.