Новини

Депутатите приеха на първо четене промените в Закона за отбраната и въоръжените сили

С 156 гласа „за”, нито един „против” и "въздържал се”, народните представители приеха единодушно на първо четене Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили. Законопроектът цели разширяване дейностите, които Въоръжените сили ще изпълняват в мирно време, изразяващи се в предоставяне на възможност за участие при охраната на държавната граница. Предлага се още финансовото и ресурсното осигуряване на дейностите да бъде определяно с акт на Министерски съвет. По време на дебатите, независимият народен представител Велизар Енчев отправи процедурно предложение, срокът между двете четения на законопроекта да бъде съкратен на 3 дни, което народните представители приеха с 146 гласа „за”. По време на дебатите и гласуването, в пленарна зала присъстваха заместник-министърът на отбраната Димитър Кюмюрджиев и началникът на отбраната генерал-лейтенант Константин Попов.