Новини

84 нови сгради на детски градини са построени в София през 2007-2015 г.

Росица Георгиева 84 нови сгради на детски градини са построени в София през периода 2007-2015 г.  Това каза зам.-кметът д-р Тодор Чобанов при отчитане на резултатите от изпълнението на Стратегия за образование на Столична община за периода 2007-2015 година.  През отчитания период  над 13 500 нови места  са открити в детски заведения като по този начин 48 240 деца са обхванати от системата на детски заведения.  В София има над 60 плувни басейни в детските заведения, за разлика от най-големите градове в Европа.  От 3 до 6 годишна възраст 89% от децата са обхванати от детските градини, а  59% от децата във възрастта от 1 до 3 години посещават детска ясла. От общината си поставят цел обхватът в яслите да стане като този в детските градини.  Тодор Чобанов подчерта, че никъде в Европа нито в детските градини, нито в яслите обхватът на децата не е 100%.  В периода от 2007 до 2015 година в София са построени 3 нови сгради на училища (в село Бусманци, в с. Герман и сграда на Втора английска гимназия).  76 сгради на училища са с изцяло внедрени мерки по енергийна ефективност като по този начин се прави икономия на енергия от 30 до 50%.  През 2016 година акцентът ще бъде поставен върху откриване на яслени групи. Очаква се през 2016 година да бъдат открити 16 яслени групи и да бъдат приети 400 деца.