Новини

Представиха новата стратегия за образование в Столичната община

Росица Георгиева През периода 2016-2023 година пред Столичната община стоят нови отговорности, които произтичат от Новия закон за предучилищно образование. Това каза зам.-кметът по образование в общината д-р Тодор Чобанов. Новата стратегия за образованието на София е изработвана в продължение на 8 месеца. Сред новите неща в документа, който ще действа в периода до 2023 година,  са създаване на  Общински центрове за личностно развитие, създаване на Общинска програма за подкрепа на личностното развитие, провеждане на политика на Столична община за професионално образование в тясна връзка с бизнеса. Предвижда се Ученическата спортна школа и Центърът за работа с деца, които съществуват в Столична община, да бъдат преобразувани в центрове за личностно развитие. Целта на Столична община е създаване на подходяща среда и условия за качествено образование, постигане на добро управление на образованието, насърчаване на кариерното ориентиране на младите хора. Целите, които са заложени в новата стратегия, са да бъде осигурен достъп до качествено образование на всички деца, да бъде изградена образователна инфраструктура, да се работи за модернизиране на базата, да се създаде сигурна и безопасна среда за образование, да се работи за стимулиране на ранното детско развитие. По отношение на сигурността в детските градини и училищата, стана ясно, че е създадена работна група, която е направила проверки в 60 обекта. Води се диалог с охранителните фирми и директорите на учебни заведения за съществуващите проблеми и начин за тяхното разрешаване. Предвижда се работа по отношение на децата- бежанци, които да бъдат обхванати от образователните структури. Единствено Столична община има план как да стане това.  От 2016 година в детските градини в София се предвижда да има различни специалисти (логопеди, специалисти по диетично хранене и други).  Ще се изграждат едногодишни планове на действие на стратегията и ще се прави мониторинг на изпълнението на стратегията през всяка една година.  Документът е внесен в Столичен общински съвет като предстои приемането му от общинските съветници.