Новини

При избора на новия ВСС да се използват бюлетини, предвиждат промените в Закона за съдебната власт

Представителите на съдиите, прокурорите и следователите в състава на следващия Висш съдебен съвет да се избират от Общо събрание, което да се свиква съответно от председателите на ВКС и ВАС, главният прокурор и директора на Националната следствена служба, а гласуването да става чрез хартиени бюлетини. Това са част от промените, които предвиждат законопроектът за изменение на Закона за съдебната власт. Документът, който е публикуван в сайта на Министерството на правосъдието ще бъде представен и обсъден на второто извънредно заседание на Съвета по прелагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа. В. „Строител” напомня, че самият правосъден министър Екатерина Захариева определи като „приоритет номер едно” за 2016 г. именно промените в ЗСВ. След конституционните промени в края на 2015 г., в състава на следващия ВСС трябва да влязат 11 членове, избрани от Народното събрание и 11 – излъчени от професионалните среди. Според новите текстове, освен, че парламентарните кандидатури ще бъдат гласувани поотделно, за влизане в състава на ВСС кандидатите ще се нуждаят от подкрепата на две трети от народните представители. За квотата на съдебната власт промените в ЗСВ предвиждат шестима от тях да бъдат от съдийската колегия, четирима – от прокурорската и един от следователите, който влиза в сътава на прокурорската колегия. Те ще се избират пряко чрез тайно гласуване. За избрани се смятат кандидатите, получили повече от половината гласове при тайно гласуване, а ако кандидатите, отговарящи на това условие, са повече от броя на членовете, които се избират на съответното общо събрание, за избрани се смятат тези измежду тях, които са получили най-много гласове. „Бюлетините са бели, изработени от плътна непрозрачна хартия, която не позволява да се разкрива тайната на гласуването, с поредни номера и са защитени с полиграфическа защита”, гласи т.2 от чл. 29б на новия „Раздел I“а“ от законопроекта. Въпреки това преходните и заключителните разпоредби дават възможност изборът през 2017 г. да бъде направен чрез електронно дистанционно гласуване, но „в случай че преди избора Висшият съдебен съвет внедри система, която да гарантира тайната на гласуването и свободното волеизявление. Електронното гласуване не отменя възможността за гласуване с  хартиени бюлетини”. Предвидени са два варианта за протичане на изборната процедура. Единият включва възможност за провеждане на общото събрание и избора в един ден, а другият – в две последователни съботи. Изрично се посочва, че наблюдатели могат да присъстват на всички етапи в изборния процес. След края на процедурата публично ще бъдат отваряни кутиите и преброявани бюлетините. Съдийската колегия във ВСС се предвижда да се състои от 14 души, сред които председателите на ВКС и ВАС и по шестима членове, избрани от съдиите и Народното събрание. Съставът на прокурорската колегия е от 11 души. В нея ще бъде главният прокурор, петима души от парламентарната квота, четирима от прокурорската квота и един член, излъчен от следователите. Измененията предвиждат министърът на правосъдието на председателства Пленува на ВСС. Съдийската колегия ще се председателства от председателя на ВАС, а прокурорската – от главния прокурор.