Новини

Отворени са офертите за оценка на идейните проекти на Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“

В НКСИП бяха отворени ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Извършване на предварителна оценка за съответствие съгласно чл. 142, ал. 2 от Закона за устройство на територията на идейните инвестиционни проекти на Лот 3.1, Лот 3.1 Тунел „Железница“ и Лот 3.3 на АМ „Струма“. Офертите са на „РУТЕКС“ ООД с предложена цена 17 500 лева без ДДС; Обединение „ТЕХНО КОНСУЛТ“ ДЗЗД, в което влизат „КАРИЛ КОНСУЛТ“ ООД и „ПЪТКОНСУЛТ 2000“ ЕООД, с цена 18 000 лева без ДДС и „ТРИ ЕС“ ЕООД с обща цена 11 900 лева без ДДС.