Новини

Удължиха срока за подаване на оферти за метростанция 5

Предложения за трасето от разширението на подземната железница ще се приемат до 30 март

Невена Картулева „Метрополитен“ ЕАД удължи с месец срока за подаване на оферти за МС 5 на бул. „Владимир Вазов“ – част от третия метродиаметър. Предложения ще се подават до 12 часа на 30 март 2016 г. Отварянето им е предвидено за 14 часа в същия ден. Проектът е за разширение на метрото по направлението бул. „Ботевградско шосе“ - бул. „Владимир Вазов“ - Централна градска част - жк „Овча купел“, първи етап - от км. 4+320 до км. 4+950 с една метростанция. Обхватът на търга е за една метростанция и 630 м тунелен участък. Оборотът на подвижния състав става с бретел преди МС 6 при Малък градски театър „Зад канала“. За постигане на по-голяма оперативност след МС 5 в посока МС 6 се монтира S връзка на релсовия път в направление ляв-десен коловоз. На 20 м преди началото на МС 5, на релсовия път се монтира устройство за отбиване на движението. Условно, като начало на строителството на I етап, се приема оборотният участък след МС 6 на км. 4+950. Участъкът от МС 5 до МС 6 е подземен с преминаване под жп линиите в направление София - Пловдив. Технологията на изграждане на двупътния тунел, предложена в идейния проект, е Нов австрийски тунелен метод (НАТМ). В междустанционния участък, при км. 4+720, в района на междустанционната вентилационна уредба и транзитна водоотливна станция е заложено изграждането на служебна еднопътна тунелна жп връзка с националната жп мрежа, по която ще става вкарването на подвижния състав. Горното строене на релсовия път за тази връзка се предвижда да бъде изпълнено с дървени или бетонни траверси и релсов път за придвижване на дизелов локомотив. Мeтростанция 5 е разположена в зоната от км. 4+340 до км. 4+454. Изборът на местоположението зависи от пътникопотока и нормативния пешеходен изохрон за обслужване на прилежащите жилищни територии, зони за търговия, обслужване и трудова дейност. Предвидена е и трансферна връзка с наземните видове транспорт. Входовете на МС 5 съгласно идейния проект са оборудвани с общофункционални асансьори, които ще се ползват и от лица с физически увреждания, както и с ескалатори за преодоляване на разлики във височините, по-големи от 4 м. Предвижда се МС 5 да е със странични перони. На перона и вестибюла ще има пана за визуална информация и рекламни площи. Пероните ще са преградени към коловозите с преградни остъклени стени с височина до 150 см, които не са предмет на настоящата процедура. Проектът за трета метролиния е с трасе от бул. „Ботевградско шосе“, по проектното трасе на Източна тангента между бул. „Ботевградско шосе“ и бул. „Владимир Вазов“, ул. „Проф. Милко Бичев“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, пл. „Орлов мост“, бул. „Васил Левски“, бул. „Патриарх Евтимий“, бул. „Прага“, ул. „Георги Софийски“, Медицинска академия, кръстовището на бул. „България“ и бул. „Иван Гешов“, ул. „Кюстендил“, ул. „Житница“, ул. „Президент Линкълн“, по проектното трасе на Западната тангента, ул. „Централна“, преминава под „Софийски околовръстен път“ до жп линията с направление София - Пловдив, регламентирано с изменението на плановете за регулация в районите, през които преминава метротрасето.