Новини

Според членовете на Европейският съвет търсещите убежище нямат правото да избират, в която държава от ЕС да поискат такова

Постоянните и устойчиви потоци от незаконни мигранти по маршрута през Западните Балкани продължават да будят сериозно безпокойство, което налага допълнителни съгласувани действия и слагане край на подхода на масово пропускане и на некоординираните мерки по този маршрут, като се вземат предвид хуманитарните последствия за засегнатите държави членки.  Това се казва в изявление на Европейския съвет. В заседанието взима участие и премиерът на България Бойко Борисов. „Важно е също да останем бдителни за евентуални промени на положението, свързани с други маршрути, така че да сме в състояние да предприемем бързи и съгласувани действия“, се казва още в документа. Според участниците в заседанието следва да продължи да се предоставя хуманитарна помощ за сирийските бежанци и за съседните на Сирия страни. Това е неотложна глобална отговорност. В този контекст Европейският съвет приветства резултатите от проведената на 4 февруари в Лондон Конференция в подкрепа на Сирия и региона и призовава Комисията, държавите членки и всички останали държави контрибутори да изпълнят бързо ангажиментите си. С помощта на ЕС създаването и функционирането на горещи точки постепенно се подобрява по отношение на идентифицирането, регистрирането, снемането на пръстови отпечатъци и проверките за сигурност на лицата и документите за пътуване. Въпреки това според членовете на Съвета остава да се свърши още много работа, по-специално за постигане на пълна оперативност на горещите точки, за гарантиране на 100-процентово идентифициране и регистриране на всяко влизане, за цялостно прилагане на процеса на преместване, за пресичане на вторичните потоци незаконни мигранти и търсещи убежище и за осигуряване на значителна инфраструктура за приемане, необходима за настаняването на мигрантите при човешки условия в очакване на изясняване на тяхното положение. Те подчертават, че търсещите убежище нямат право да избират държавата членка, в която да поискат такова.