Новини

Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с изнесени заседания в Северозападна България

Комисията по европейски въпроси и контрол на европейските фондове в 43-то Народно събрание ще проведе изнесено заседание във Видин на 21 февруари от 11.30 часа в Конферентната зала на хотел „Нептун”. От дунавския град парламентарната комисия стартира работна обиколка в Северозападна България. По време на заседанието ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с усвояването на европейски средства. Дискусията ще се проведе в диалог с представители на местната власт от област Видин (Областна администрация, кметове на общини и експерти от общинската администрация с ресор еврофондове). В рамките на посещението е предвидено провеждане на работна среща с бенефициенти и консултанти по програмите, съфинансирани от Европейския съюз, както и с представители на неправителствени организации и гражданското общество. Ще бъдат обсъдени проблемите и перспективите по отношение ползването на европейските фондове за подкрепа. Предвидено е участие на представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на икономиката, Министерство на земеделието и Централното координационно звено към Администрация на Министерски съвет. Следващите изнесени заседания ще бъдат в Монтана и във Враца, последователно на 22 и 23 февруари.