Новини

Стартира обществена поръчка за аварийно укрепване на подпорна стена на път II-51 Бяла – Попово

Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира процедура за избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни работи за аварийно укрепване на компрометирана подпорна стена на път II-51 Бяла - Попово от км 0+858 до км 0+908. Интензивните валежи в края на 2014 г. нанесоха значителни щети на подпорната стена на второкласния път, преминаващ през гр. Бяла, област Русе. Подпорната стена ограничава коритото на Беленска река и е част от конструкцията на тротоара на ул. „Стефан Стамболов“ в града. Компрометираният участък е с дължина 50 м. През миналата година бе възложено актуализиране на техническия проект за аварийното укрепване. Предвидено е изграждане на нова подпорна стена. Тя няма да навлиза в сечението на речното корито, а ще бъде изградена на мястото на разрушената. Индикативната стойност на обществената поръчка е 600 000 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 60 календарни дни. Кандидатите могат да подават оферти до 17 ч. на 31 март т. г. Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта. В момента скоростта на движение през участъка е ограничена до 30 км/ч. Поставена е необходимата сигнализация и движението се осъществява в дясната лента с пропусквателен режим. За повишаване на безопасността на пътуващите и недопускане на последващи разрушения на път II-51 товарните превозни средства над 10 т се пренасочват по обходен маршрут. Движението на товарните МПС над 10 т се осъществява по път ІІІ-5101 (Бяла – Попово) - Пет кладенци – Борово и се включва в републикански път I-5 Русе – Велико Търново при км 7+200.