Новини

Маргаритов: Успяхме да решим повече от 70% от индивидуалните случаи

„За мен е добър знак това, че продължава да расте броят на хората, които се обръщат към нас, тъй като това означава поне две неща - повишено доверие в институцията и по-висока потребителска култура. През миналата година ни потърсиха над 20 000 граждани - близо с 4000 повече от предходната. Расте и процентът на удовлетворените жалби! Успяхме да решим повече от 70% от индивидуалните случаи. Вярвам, че нашите действия по тях са довели до положителни промени на пазара в полза за обществото като цяло, тъй като статистиката ни сочи, че нарушенията са намалели с около 10%.", написа Димитър Маргаритов, председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) във „Фейсбук" страницата си. През 2015г. в ръководената от Маргаритов институция са постъпили 20 453 жалби и сигнали. Най-често те са по повод възникнали казуси, свързани с комуникационна техника (37%), обществени услуги (19%) и битови уреди (11%). Следват ги жалбите във връзка с ползване на битови услуги (6%) и закупуване на обувки и кожени изделия (6%). Пет на сто от жалбите касаят дефектна аудио-визуална техника. Гражданите са търсили съдействието на КЗП и при ситуации, свързани с пазаруването на храни и напитки (3%). Най-малко са оплакванията във връзка с ползване на туристически услуги и потребителски кредити и покупки на облекла. С 12% се е увеличил през 2015г. броят на решените в полза на потребителите рекламации спрямо 2014г. По-голям е и процентът на случаите, в които КЗП е успяла да помогне на гражданите извън жалбите за рекламации. Например при казуси, свързани с онлайн пазаруване. Този сектор бележи и най-голям спад на нарушенията. С около 35% е намалял през миналата година броят на случаите, в които интернет търговците не са предоставили задължителната по закон преддоговорна информация (данни за доставчика, условия за продажбата, съществени характеристики на стоките и др.). Близо два пъти по-рядко се среща най-често констатираното в предходни периоди нарушение - съкращаването на 14-дневния срок за безусловен отказ от онлайн покупка.

Cross.bg