Новини

Ще бъдат изградени 71 социални жилища

„Столична община изпълнява проекта „Осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението на територията на райони „Люлин" и „Връбница" на Столичната община", финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 - 2013“, съобщи кметът на район „Люлин“ Милко Младенов. Предвидено е строителството на 4-етажна жилищна сграда с 26 социални жилища върху избран за целта терен в кв. „Модерно предградие“, район „Връбница“, който е 100% общинска собственост, както и строително-монтажни дейности на блок 959 в район „Люлин“ до ниво 9-и етаж, с 45 социални жилища. Този обект е незавършен строеж на бул. „Царица Йоана“. Двата блока ще бъдат с монтирано подходящо оборудване и обзавеждане, свързано с осигуряване на основните битови условия за хора в неравностойно положение, и трябва да са напълно готови до 18 май тази година. Бюджетът е в размер на 4 860 874,72 лв. с ДДС, от които: 4 131 743,51 лв., съставляващи 85% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансиране от ЕФРР; и 729 131,21 лв., съставляващи 15% от общите допустими разходи по проекта, което е съфинансиране от националния бюджет.