Новини

Пълна промяна за гарата в Сливен

Започна подготовката за строително-ремонтните дейности на жп гара Сливен, съобщи кметът Стефан Радев. Те включват саниране на сградата, която в момента е с напуквания и оголена арматура. Ще се извърши хидро- и топлоизолация. По проект е предвидена окачена фасада на централния вход, ремонт на първи перон и козирката към него. Цялото външно пространство около обекта ще се реконструира чрез подмяна на настилките, поставяне на цветя и изграждане на рампа за хора с увреждания. Изпълнителят ще направи ограда между подлеза и сградата на гарата, за да се ограничи безразборното пресичане на жп линията. В проекта е заложена цялостна смяна на осветлението с енергоспестяващи лампи. Ще се извърши подмяна на дограмата, на електро-, на отоплителната и водопроводната инсталация. Ще се обособят чакални за пътниците – топло помещение за майки с деца, за хора с увреждания и места за търговски обекти. Предвиждат се и консервационни работи на бившия ресторант за евентуално бъдещо използване. На първото ниво на гарата ще се изградят нови тоалетни, които в момента се намират в мазето. Фактическото строителство ще започне след почистването на обекта, което се очаква да стане след около две седмици. Срокът за изпълнение е 210 календарни дни. Общата стойност на ремонтните дейности е 2 040 000 лв. без ДДС. Поръчката е възложена от Национална компания „Железопътна инфраструктура“. За изпълнител на строително-ремонтните дейности е избрано „Трейс - София“ ЕАД.