Новини

В Русе откриха детска градина с въведени мерки за енергийна ефективност

Обновената детска градина „Чучулига“ беше открита официално в Русе. Общата стойност за енергийното й обновяване е 114 994,79 лв. с ДДС, като 15% от сумата са средства на общината. Детската градина е с изцяло подменена дограма, с външна топлоизолация на стените, нова хидро- и топлоизолация на покрива и ремонт на отоплителната инсталация. Очаква се от този месец да бъде повишен енергийният клас на сградата, което води до понижаване на консумацията на топлинна и електрическа енергия, подобряване на микроклимата и намаляване на емисиите от парникови газове в атмосферата. Началото на изпълнението на строителните дейности бе 11 ноември 2015 г., а финансирането е част от по-голям проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“ и ЦДГ „Радост“. Обновяването се изпълнява в рамките на „Инвестиционна програма за климата” на Националния доверителен екофонд. Изпълнител на строителните дейности е габровският ЕТ „Проектстрой – Петър Петров“.