Новини

Ремонтират аварирал двигател в ТЕЦ „Марица Изток 3”

Авариен ремонт на двигател на ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” извърши "Централна Енергоремонтна база" ЕАД  (ЦЕРБ). Ремонтът е извършен по спешност на територията на ЦЕРБ от екип специалисти на компанията. Двигателят е с мощност 1,6 MW, произведен преди 37 години в бившия СССР. Причината за аварията е прегряване на статора и остаряла изолация на съоръжението. По време на ремонта статорът беше почистен със сух лед – сравнително нова технология, благодарение на която се постига пълно отстраняване на замърсяванията по екологичен и безопасен начин. Също така бяха използвани съвременни изолационни материали, които повишиха класа на изолация на съоръжението до степен F, съобщиха от ЦЕРБ. След рехабилитацията животът на двигателя е удължен и той ще може да се използва  дълго след изтичане на проектната му работопригодност. ЦЕРБ работи по проекти на ТЕЦ „Марица Изток 3” от 20 години. Един от последните е за ремонт на двигатели за ниско напрежение. „Марица Изток 3" е с мощност 908 MW и е една от най-големите топлоелектрически централи в България. Неин мажоритарен собственик е американската компания „Контур Глобал”, която притежава 41 централи в 17 държави.