Новини

Министър Ивелина Василева ще участва в конференцията „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще представи „Кръгова икономика за устойчива околна среда“-  тема включена в конференцията Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“. Тя се организира от Министерството на околната среда и водите и евродепутата Ева Паунова в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България. Събитието ще се проведе на 23.02.2016 г., от 13.00 часа, в Дома на Европа на ул. „Георги С. Раковски“ № 124. В събитието участват още министърът на икономиката Божидар Лукарски, който ще разгледа иновациите и конкурентоспособността като възможности за българския бизнес и евродепутатът Ева Паунова с темата „Европейски политики за развитие на кръговата икономика“. Конферентната програма се фокусира върху законодателния пакет от мерки на ЕK за развитие на нова институционална рамка в областта на кръговата икономика, както и върху националните политики и възможностите за финансиране на иновативни икономически модели и проекти за ресурсна ефективност и глобална устойчивост. Кръговата икономика се основава на идеята за използване на ресурсите по интелигентен, природосъобразен и икономически ефективен начин чрез въвеждането на нови икономически модели, откриването на работни места и развитието на иновациите. За да се улесни преходът към ефективна кръгова икономика, в края на 2015 г. ЕК прие пакет от мерки за повишаване на конкурентоспособността в световен мащаб. Той включва план за действие в сферите на продуктовия дизайн, производствените процеси, потреблението, управлението на отпадъците, иновациите и инвестициите. Разработени бяха и  законодателни предложения за намаляване на депонираните отпадъци и увеличаване на рециклирането и повторната употреба на продукти