Новини

Като млад предпиремач един човек може да участва в „Еразъм за предприемачи“ само 1 път

Росица Георгиева Като млад предпиремач един човек може да участва в „Еразъм за предприемачи“ само 1 път. Приемащите организации могат да участват неограничен брой пъти. Това стана ясно на конференцията „Мобилен ли си?Не, глобален!Бизнесът е глобален, скоро и Еразъм“. Програмата е за малки и средни бизнеси. Финансирането, което се отпуска, не покрива всички разходи на младите хора, например не се приемат здравните осигуровки и последното плащане се осъществява след приключване на програмата. При кандидатстване в програмата младите предприемачи трябва да представят бизнесплан, който да показва мотивацията им. В програмата има регистрирани 10 хил. приемащи организации. Търсенето на приемащ предприемач се осъществява от младите предприемачи. Участниците в програма имат задължение да работят в офиса на приемащата страна 5 дни седмично, а приемащ предприемач може да бъде само собственик на фирма, а не управител или мениджър. Ако в течение на работата се  установи, че има неразбирателство между двете страни, тогава договорът може да се развали и младите предприемачи тогава може да участват пак. По време на конференцията беше подчертано още, че трябва да се прави разлика между „Еразъм +“ и „Еразъм за професионалисти“, тъй като това са две различни програми.