Новини

Министър Теменужка Петкова и кипърският й колега Йоргос Лакотрипис обсъдиха развитието на двустранните отношения между България и Кипър в енергийния отрасъл

„Като страни членки на Европейския съюз, България и Кипър следват принципите на Европейския единен пазар и считам за изключително важно разширяването на двустранното сътрудничество в областта на енергетиката“. Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова на среща с министъра на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Кипър Йоргос Лакотрипис. По думите й от водещо значение за България са постигането на диверсификация на източниците и маршрутите на природен газ и на енергийна сигурност за страната и региона, както и развитието на енергийния пазар. По време на срещата бе обсъдена възможността за доставка на кипърски природен газ от източносредиземноморските находища до терминалите за втечнен газ в Гърция и след това до България през интерконектора с южната ни съседка. По думите на Петкова страната ни работи активно за изграждане на междустристемната свързаност със съседните страни чрез реализация на интекронектрните връзки с Гърция, Сърбия, Турция и Румъния. Министър Петкова представи пред своя кипърски колега концепцията на правителството за изграждане на газоразпределителен център на територията на страната. От своя страна по време на срещата министърът на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Кипър Йоргос Лакотрипис запозна министър Петкова с проекта за изграждане на Източносредиземноморски газопровод, който ще доставя природен газ от Източното Средиземноморие за Европа. По-рано през деня Министерството на енергетиката на Република България и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър подписаха меморандум за сътрудничество в областта на енергетиката. Чрез стратегическия документ ще бъде насърчен обменът на добри практики и на обучението на научни и технически кадри в енергийния сектор между двете страни. Създава се съвместна работна група, в рамките на която, експерти от българското и кипърското енергийно ведомство ще обменят информация, анализи и прогнози. На база подписания днес Меморандум България и Кипър ще си сътрудничат в сферата на търсенето, проучването и добива на собствени ресурси, в изграждането и развитието на енергийната инфраструктура и енергийния пазар.