Новини

„Еразъм+“ има бюджет от 14,7 млрд. евро за периода 2014 - 2020 г.

Росица Георгиева „Еразъм +“ е нова програма, която започна от 2014 година и тя е продължение на програмата „Учене през целия живот“. Всеки университет определя индивидуални правила за кандидатстване по „Еразъм+“ – например в повечето университети се изисква европейски формат на CV, може да се поиска от студента диплома за владеене на чужд език, всеки университет поставя критерий за успех. Това стана ясно на конференцията „Мобилен ли си?Не, глобален!Бизнесът е глобален, скоро и Еразъм“. За да може един студент да участва, трябва да е поне във втори курс. От 2007 година студентите, които са преминали през „Еразъм“ са над 9900, а преподавателите са над 3000. ЕК  отпуска финансиране на всеки студент като то е точно фиксирано и то може да не покрива изцяло разходите.  „Еразъм+“ има бюджет от 14,7 млрд.евро за периода от 2014 до 2020 година. Между 700 и 800  студенти пристигат всяка година в България по програма „Еразъм“. Неправителствена организация прави проучване на участието на студенти в програмата и след това се изготвят документи, в които са описани трудностите, които се предават в ЕК. Като проблем беше отчетено, че студентите не са информирани за всички изисквания по програмата. Ролята на държавата при изграждането на програмата е да дава препоръки, каза Георги Георгиев, народен представител. Според него в страната има обърната пирамида по отношение на образованието. Той каза, че държавата трябва да се осъществи връзка между държавата, образованието и бизнеса и така ще се постигне качествено образование. Георгиев каза, студентските съвети трябва да осъществяват комуникация със студентите и да ги насърчават да кандидатстват по програмите на "Еразъм". "Колкото и прекрасни да са програмите, ако няма хора ,които да учасктват в тях, то тогава нищо не правим", каза още народният представител.