Новини

Министър Павлова ще подпише споразумение със Световната банка за нова стратегия за подобряване на ВиК услугите у нас

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и постоянният представител на Световната банка за България Тони Томпсън ще подпишат Споразумение за консултантски услуги в областта на ВиК – сектора. Събитието ще се състои днес, 23 февруари, от 16 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет. Споразумението цели разработване на стратегия за финансиране, повишаване ефективността на предоставяните услуги в отрасъл ВиК и укрепване на регулаторния капацитет. То ще се финансиран с 3 млн. лв. от проект „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Целта е разработване на стратегия за финансиране, регулаторен капацитет и повишаване на ефективността на услугите в областта на водоснабдяването, отвеждането и пречистването на отпадните води. На церемонията се очаква да присъстват вицепрезидентът на Световната банка Сирил Мюлер и директорът, отговарящ за операциите на Банката в Европейския съюз, Европа и Централна Азия Аруп Банерджи.