Новини

ДФЗ преведе близо 33 млн. лв. за разходи по ДДС на общини-бенефициенти по ПРСР 2007-2013

Държавен фонд „Земеделие” преведе 32 млн. и 674 хиляди лева по сметките на общините, които са бенефициенти по Програмата за развитие на селските райони през 2007-2013 година. Сумата е за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по ПРСР 2007-2013 г. Средствата са в рамките на осигурените от правителството с ПМС от 11 февруари допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ за 2016 г. за тази цел. С настоящия превод бяха наредени 46.5% от ДДС на всички общини, които имат заявени и одобрени за плащане средства. Следващият трансфер към общините, до размера на одобрените допълнителни разходи за ДДС, се очаква да бъде извършен през месец март, след отпускане на лимит от Министерството на финансите.