Новини

Подадените проектни предложения в сектор „Транспорт“ по втората покана на Механизма за Свързана Европа са на обща стойност 430 млн. евро

Подадените проектни предложения в сектор „Транспорт“ по втората покана на Механизма за Свързана Европа (Кохезионен пакет) са на обща стойност 430 млн. евро. Седем са изпратените проекти от ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“, ДП „Пристанищна инфраструктура“ и ДП „Ръководство на въздушното движение“, заявиха от пресцентъра на Министерството на транспорта и информационните технологии и съобщенията. В железопътния сектор, НКЖИ кандидатства с проекти за модернизация на жп отсечките Волуяк – Драгоман и Костенец – Септември, както и за изграждане на ERTMS по жп направлението София – Перник – Радомир – Кулата. Общата стойност на подадените три железопътни проекта е малко над 230 млн. евро.   ДП „Ръководство на въздушното движение“, в партньорство с още 13 европейски държави, кандидатства по съвместен проект за управление на въздушното движение. Дружеството участва в дейностите, свързани с изграждане на мрежа за сътрудничество при управление на въздушното движение и изграждане на система за широкообхватно управление на обмяната на въздушна информация. Стойността на българското участие в проекта е 3,6 млн. евро.   Във водния сектор са подадени три проекта на обща стойност 10 млн. евро. Проект “Rix Comex” предвижда идентифициране и прилагане на речни информационни услуги на ниво коридор. Страни партньори в проекта са Унгария, Словакия, Хърватска и Чехия. Вторият проект, подаден от ДП „Пристанищна инфраструктура“ е “Bulris Evolution”, който цели да бъдат надградени дейностите по предишните проекти “IRIS Europe 3” и BULRIS, свързани с речните информационни системи за управление на корабоплаването по река Дунав. Третият проект “Vidin Connect” включва провеждане на предпроектно проучване за изграждане на интермодален терминал в град Видин.   Очаква се резултатите от оценката на проектите да бъдат обявени в средата на годината.