Новини

Започна конференцията „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“

8205_10207268253362682_4455518881617837984_n

Започна конференцията „Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“. В нея участват министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, министърът на икономиката Божидар Лукарски, евродепутатът Ева Паунова, председателят на Комисията по околната среда и водите към НС Станислав Иванов и Ивелина Пенева, директор на ОПИК.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева представя „Кръгова икономика за устойчива околна среда“ -  важна тема включена в програмата на конференцията Кръговата икономика и възможностите за българския бизнес“. Събитието се организира от Министерството на околната среда и водите и евродепутата Ева Паунова в партньорство с Информационното бюро на Европейския парламент в България.

По-късно министърът на икономиката Божидар Лукарски ще разгледа иновациите и конкурентоспособността като възможности за българския бизнес, а евродепутатът Ева Паунова - темата „Европейски политики за развитие на кръговата икономика“.

Във фокуса на конферентната програма е законодателния пакет от мерки на ЕK за развитие на нова институционална рамка в областта на кръговата икономика, както и върху националните политики и възможностите за финансиране на иновативни икономически модели и проекти за ресурсна ефективност и глобална устойчивост.