Новини

Предстоят обсъждания на предложения за промени в Изборния кодекс

Парламентарната Комисия по правни въпроси ще започне обсъждането на пакети от предложения за промяна на настоящия Изборен кодекс. Сред предложенията фигурира намаляване на времето за предизборна кампания – от 30 на 21 дни, излъчване „на живо” на заседанията на Централната избирателна комисия, както и създаване на три многомандатни района извън страната за българите, гласуващи в чужбина. От обявения дневен ред на комисията се разбира, че в сряда трябва да бъдат разгледани 13 предложения за промяна. Най-старото е входирано в Парламента в края на 2014 г. от председателя на АТАКА Волен Сидеров и група народни представители, а последното на 22 февруари тази година – от председателя на ПГ на ГЕРБ Цветан Цветанов и група народни представители. Проектозаконът на ГЕРБ въвежда нова алинея 3 в чл.3, според която едно лице не може да участва в повече от едно качество в един вид избор. Тоест ако някой е наблюдател, застъпник, представител на партия и т.н. не може да бъде кандидат; както и обратното. Предлага се и забрана гербът и знамето на България, както и тези на другите държави, да бъдат използвани в агитационните материали. Същото се отнася и за религиозните знаци и изображения. Законопроектът предвижда дните за предизборна кампания да намалеят от 30 на 21. „... Кампанията започва прекалено рано спрямо изборния ден, като в последните дни всички участници в изборите са изморени, избирателите отегчени, а кампанията става вяла. Това ще доведе и до намаляване на разходите....”, е записано в мотивите. Текстовете предлагат вместо в 6.00 ч., изборният ден да започва в 7.00 ч. и да приключва вместо в 19.00 в 20.00 ч. В преходните и заключителните разпоредби е включен текст, според който трябва да се създаде възможност за експериментално гласуване по интернет при изборите до 2018 г. то ще се проведе в 20 секции. Всеки който е гласувал по интернет може да упражни правото си на вот „с хартиена бюлетина или машинно”, е упоменато в текста. Системата за интернет-гласуването ще трябва да позволява пряко наблюдение на процеса от независими упълномощени органи. Реформаторският блок предлага в свой законопроект, на всеки 10 години да има кампания по регистрация за гласуване. Българите, които имат изборни права трябва да заявят желанието си да бъдат в избирателните списъци. В нов чл.25г, ал.3, свързан с предизборната кампания, депутатите предлагат на агитационните материали да има надпис „Регистрира ли се за учестие в изборите? Ако не си, няма да можеш да гласуваш”. Сред посочените мотиви за внасяне на измененията са засилване на ролята на машинното гласуване, премахване на номерата на партиите в бюлетината. В друг свой законопроект РБ предлага да не се допускат до предузборна агитация служители на вероизповеданията. Внесен от депутатите от РБ Мартин Димитров и Петър Славов законопроект предлага образуване на 3 многомандатни района за провеждане на избори извън България. В първия попадат ЕС, ЕИЗ и Балканския полуостров, във втория – Северна, Южна Америка, Австралия и Япония, а третия – останалата част от Европа, Азия и Африка. Най-старият законопроект, който Правната комисия предстои да разгледа, този на АТАКА от 2014 г. се предлага избирателни права да имат навършили 18 г. и завършили основно образование българи. „Гласуването е задължително за всички граждани, които имат право”, е записано в проектодокумента.