Новини

Мнозинството в бъдещите съдийска и прокурорска колегия на ВСС бе намалено с по един глас

След извънредното си двудневно заседание Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за съдебна реформа прие да намали с по един глас мнозинството в бъдещите съдийска и прокурорска колегия във Висшия съдебен съвет. На заседанието са обсъждани текстовете от Законопроекта за изменение на Закона за съдебната власт (ЗСВ). „След изразено мнение на председателят на Съюза на съдиите в България (ССБ) Атанас Атанасов за намаляване на минимално изискуемия брой гласове за вземане на решения от колегиите във ВСС, Съветът прие решенията в съдийската колегия да се вземат с мнозинство не по-малко от 8 гласа, а решенията в прокурорската с не по-малко от 6”, информира Министерството на правосъдието. В. „Строител” напомня, че в досегашния си вариант промените в ЗСВ предвиждаха колегиите да взимат решенията си съответно с с не по-малко от 9 от общо 14 гласа на съдийската и с не по-малко от 7 от общо 11 гласа на прокурорската колегии. В началото на февруари правосъдният министър Екатерина Захариева определи като „приоритет номер едно” за 2016 г. промените в ЗСВ. Целта на МП е до 2 март измененията да бъдат внесени в Министерски съвет. Машинно гласуване Членовете на съвета са решили като алтернатива на гласуването с хартиени бюлетини, да бъде въведено както електронното, така и машинното гласуване. Аргументът на предложилия този подхос Атанас Атанасов от ССБ е, че по този начин се пести време. „Това трябва да се случва при гаранция за спазване на тайната вота, за което е нужно детайлно разписване на правилата за прилагането на машинно гласуване“, смята правосъдният министър. Като един от основните проблеми Захариева определя реалното оценяване на магистратската работа, която бе сепиозно критикувана в последния доклад на Европейската комисия. „Една от основните цели на Министерството на правосъдието, при изработване на текстовете, бе да се изключи възможността, само с гласовете на членовете, избрани от парламента, да се вземат едни от най-важните решения, като тези за кадруването“, е казал правосъдният министър. „Съветът обсъди с представителите на парламентарно представените партии още преминаването на имуществото на съдебната власт от Министерството на правосъдието към ВСС, което е предвидено с последните конституционни промени”, информира МП. По време на заседанието си съветът е решил ВСС да бъде разделен на две колегии, прекият избор на съдии, прокурори и следователи, за членове на съвета от магистратската квота да бъде въведен, както и всички решения на Пленума и двете колегиите, да се мотивират, включително и отхвърлените предложения. Подкрепено е и предложението за възможността членовете на ВСС да получават допълнително възнаграждение за участие в комисии, да отпадне.