Новини

ЕП ще гласува проектозакон за подпомагане борбата с безработицата в Съюза

Проектозакон за обновяване на европейските служби по заетостта („мрежата EURES“) с база данни за търсещи работа и свободни работни места из целия ЕС ще бъде дебатиран днес и гласуван е четвъртък. Целта е да се подпомогне борбата с безработицата чрез по-добро напасване на търсенето и предлагането на пазара на труда. Осъвременените правила, вече договорени със Съвета, ще дадат по-голяма роля на социалните партньори и ще се концентрират повече върху трансграничните региони и младите хора. Новият портал на EURES трябва да може автоматично да съчетава автобиографии с подходящи обяви за работа. Също така всички обяви за работа, публикувани от обществените служби за заетост е държавите членки, ще бъдат достъпни в целия ЕС на интернет портала. Автоматичното съчетаване на обяви за работа с кандидатури ще трябва да бъде безплатно за работниците. По отношение на заетост, заплащане и други условия на труд не трябва да има дискриминация на основата на тяхната националност. Достъпът на лица с увреждания трябва да бъде осигурен. Преговарящите от името на Парламента, предвождани от Хайнц К. Бекер (ЕНП, Австрия), успяха да разширят мрежата, като предложиха членство и на частни организации, ако те предлагат услуги и за работниците, и за работодателите. Те също така прокараха изменения, които засилват трансграничните пазари на труда. Припомняме, че базата данни за заетост на ЕС EURES е създадена през 1993 г. като мрежа за сътрудничество между Европейската комисия и обществените служби за заетост на държавите членки на ЕС, плюс Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн, и други партньори (частни агенции за заетост, синдикати, организации на работодателите). Сред недостатъците, които бяха идентифицирани от тогава насам, са непълни списъци със свободни работни места и автобиографии, ограничени възможности за автоматично съчетаване, както и недостатъчна трансгранична информация по трудови въпроси. Броят на заетите в други държави членки, без да се броят трансграничните работници, все още е само 7,5 милиона души или 3,1% от активното население. Освен интернет портала, EURES разполага и с мрежа от около 1000 съветника из цяла Европа.