Новини

Министър Калфин: Не предпоставяме нито едно решение, свързано с промените в медицинската и трудова експертиза

„Не предпоставяме нито едно решение, свързано с промените в медицинската и трудова експертиза“, категорично заявява вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин в отговор на протестна декларация на организации на и за хората с увреждания. Министър Калфин подчертава отново, че представените от МТСП Основни насоки са първоначален документ, който дава възможност да се обсъди философията на новата политика и на промените, преди да се пристъпи към законодателни предложения. „Идеята, която сме представяли нееднократно, е не да се ограничат средствата, които обществото отделя за хората с увреждания, а да направим така, че тези средства да се изразходват по най-ефективния начин и да достигат до тези, които имат най-голяма нужда“, пояснява още министърът. Той подчертава, че няма по-ранен етап, на който да бъдат включени заинтересованите страни, защото в момента се обсъждат идеи и принципни политики. „Нещо повече, искам „основният“ терен, на който да се води дискусията, да бъде Националният съвет за интеграция на хората с увреждания“, посочва министър Калфин. Той се ангажира да се организират и по-широки обсъждания, които да включат допълнително всички заинтересовани страни, които не са представени в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Министър Калфин подчертава, че диалог не се води с декларации и ултиматуми и очаква, че организациите за и на хора с увреждания ще бъдат на висотата на националното представителство и ще влязат в конструктивно обсъждане, с цел да се подобрят условията на живот на хората, които представляват. „За съжаление, до момента не сме получили никакви съдържателни реакции към нашето предложение, които да позволят започване на обсъждането“, заявява министърът. „Обществената дейност  - казва той, означава не само да се поставят проблеми, но и да се поема отговорност за тяхното решаване. Вие неведнъж сте се проявявали като отговорен и предвидим партньор. Надявам се, че ще имате волята и отговорността да защитите тази роля на вашите организации и да участвате пълноценно в обсъждането на политиките в интерес на хората с увреждания“.