Новини

Министерството на вътрешните работи стартира проект за подобряване на капацитета, скоростта и сигурността за обмен дактилоскопни и ДНК данни

Бенефициент на проекта „Укрепване капацитета на криминалистичните институти на България, Словакия и Унгария, с оглед предизвикателствата и реализиране на стратегическите цели на ЕС в борбата с трансграничната престъпност и тероризма” е Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на МВР   Основната  цел  на проекта е увеличаване на капацитета, скоростта и сигурността на сравнение на системите за обмен на дактилоскопни и ДНК  данни на институтите по криминалистика - партньори по проекта чрез модернизиране на системите за автоматизиран обмен на данни между държавите-членки на ЕС.  Така зам.-министър Цвятко Георгиев  накратко представи върху какво ще работят следващите 30 месеца партньорите по проекта – НИКК-МВР и институтите по криминалистика в Словакия и Унгария. Цвятко Георгиев уточни, че тристранният  проект предвижда развитие основно в две  направления – набавяне на оборудване и обмен на експертен опит и уеднаквяване на процеси и практики между участващите държави, за постигане на оперативни цели на ЕК в борбата с трансграничната престъпност и тероризма. Предвидена е и международна научно-приложна конференция, която ще се проведе в България. С помощта  на този  проект ние ще доразвием и ще разширим  потенциала на двете големи бази, които НИКК администрира -  това са ДНК базата данни и автоматизираната дактилоскопна система AFIS,  каза на свой ред директорът на Научноизследователският институт по криминалистика и криминология на МВР старши комисар Добринка Маркова. По този начин ще се увеличи скоростта и степента на сигурност за обмен на информацията. Добринка Маркова разясни, че към  момента България обменя информация с всички страни – членки на ЕС, които са изпълнили критериите за обмен  на дактилоскопни данни, но не така  стои въпросът по отношение на обмена на ДНК профили, това се случва само с 8  държави.  Успешната реализация на този проект  ще даде възможност на НИКК да премине към система за обмен на информация на ДНК данни с повечето страни членки на ЕС. Като резултат от проекта се очаква още подобряване на сътрудничеството между криминалистичните служби на трите държави и експертен обмен, с което ще се задълбочат интеграционните процеси и уеднаквяването на работните практики. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез фонд „Вътрешна сигурност” 2014 по Инструмента за финансово подпомагане на полицейското сътрудничество и управлението на кризи, в рамките на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в областта на обмена на информация между правоохранителните органи. Общата стойност  е близо 480 хиляди евро, като бюджетът на проекта само за НИКК е почти  363 000 евро.