Новини

Мъжете до 32 години влизат във военен отчет

Всички български граждани, на възраст между 18 и 32 години, да бъдат заведени на военен отчет, предвиждат предложения за промени в Закона за резерва, подготвени от Министерството на отбраната. На сайта на ведомството се уточнява, че с отпадането на наборната военна служба, възможностите за попълване на въоръжените сили във военно време са силно ограничени. Това води до необходимост от определяне на по-широк кръг от български граждани, които трябва да се водят на отчет и да се извикват във военно време за военна подготовка за защита на отечеството. Българската армия ще изготви регистър на всички младежи, които са годни за военна служба, съобщи в сряда министърът на отбраната Николай Ненчев. За списъка ще бъдат използвани данните от служба ГРАО, но всеки, който иска да бъде премине военно обучение, ще може да го направи, обясни министър Ненчев: "Ако той желае да премине специално обучение, тогава ще бъде регистриран, тогава ще бъде сключен договор с него и той ще бъде зачислен в резерва. Резервът се състои от доброволци, които се записват и преминават обучение при нас, и такива, които са били вече на служба в Българската армия. Тоест ние ще поискаме единствено справка за тези хора." С вкарването в регистрите на военните на всички младежи ще има и яснота, колко са годните за служба българи, къде могат да бъдат намерени те и какви приложими в армията умения притежават. Сега на военен отчет и подлежащи на мобилизация при нужда, са отслужилите, работещите в силовите структури, бившите военни, част от лекарите и ограничен брой цивилни с определени професии. Към момента не се уточнява как ще става вписването в регистрите, дали ще има някакво задължително военно обучение, след като такова вече няма нито в училищата, нито след това. Предлага се обаче създаване на единен учебен център за начална военна подготовка, в който да се обучават както резервисти, така и български граждани, желаещи да придобият военна подготовка на доброволен принцип. Регламентира се възможността по време на доброволното обучение да се провеждат практически занятия с използване на оръжие и боеприпаси. В изпълнение на Законодателната програма на Министерския съвет за първото полугодие на 2016 г. Министерството на отбраната е подготвило и изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили (ЗОВСРБ). Предвижда се за професионални войници да бъдат наемани хора на възраст максимум 28, вместо 32 години. Пределната възраст, до която ще служат военните без чин, пък се намалява с четири години до 46 години. Така се създава възможност за ранното пенсиониране на професионалните войници, тъй като те ще придобиват по-рано необходимите 18 години, действителна военна служба. В същото време пределната възраст за сержантите, офицерските кандидати, младшите офицери, офицерите със звание „майор“ и „подполковник“ се увеличава на 55 години. Премахва се рестрикцията от въведения максимален срок за престояване във военно звание и в длъжност на военнослужещите.