Новини

Отпускат се допълнителни средства за ремонтни дейности в общини

Правителството одобри допълнителни разходи и трансфери в размер до 42 258 хил. лв. за 2016 г. Одобрените допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г., в размер до 35 млн. лв., са за изграждането на временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница от областните администрации Бургас, Хасково и Ямбол. Осигуряването на средствата за продължаване на инженерното съоръжение е от изключително значение за противодействие на непрекъснато нарастващия през последните години миграционен натиск по българо-турската граница и цели опазване на държавната граница, която е и външна за Европейския съюз, и овладяване на бежанската вълна. За реализиране на неотложни ремонти по част от съоръженията на Аспарухов мост се предоставят 5 млн. лв. на Агенция „Пътна инфраструктура”. Дейностите, които се финансират, обхващат реализирането на първи етап от обект „Основен ремонт и реконструкция на Аспарухов мост, гр. Варна – естакадна част заедно с удължението, жп надлези и пътни възли към него”. С постановлението се предоставят и целеви средства по бюджетите на общини. По бюджета на община Кула са разчетени 258 хил. лева за частичен ремонт и преустройство на дом за стари хора в града. За доизграждане на източноправославен християнски храм „Свети дух” и за рехабилитация на улици в Монтана се предоставят 1 млн. лева. По бюджета на община Видин се предлага да се разпределят 1 000 хил. лева, предназначени за рехабилитация на общински улици и пътища от четвъртокласната пътна мрежа. Предоставените средства по бюджетите на изброените общини са за сметка на преструктуриране на разходи по централния бюджет.