Новини

Бургаска адвокатска кантора съди БНБ за неизплатени лихви по скандалния казус КТБ

Право на вложители на “КТБ” АД да претендират и за законова лихва за забава, коментират от „Про асистънс“

Бургаска адвокатска кантора се изправя на съд срещу БНБ за неизплатени лихви по скандалния казус с КТБ. След проведени множество консултации с вложители на обявената в несъстоятелност банка, „Про асистънс“ заведе първия си иск против държавния трезор. Производството е образувано по претенция на бивш клиент на КТБ, който претендира обезщетение в размер на законната лихва за забавено изплащане на гарантираните вземания за периода от 30.06.2014 г. до 04.12.2014 г. – върху размера на притежавания от него влог. Сумата по делото представлява преките вреди вследствие неправомерно бездействие на Българската народна банка по отношение на изпълнението й на задължения, произтичащи от право на Европейския съюз в областта на изплащане на гарантирани депозити. В настоящия казус бездействието на държавния трезор се е изразява в това, че същата не е изпълнила задължението си да приложи правото на Европейския съюз в областта на изплащане на гарантираните депозити. Тези задължения на БНБ произтичат от Директива 94/19/ЕО и Директива 2009/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. за изменение на Директива 94/19/ЕО относно схемите за гарантиране на депозити по отношение на гарантирания размер и срока на изплащане. Българската народна банка е взела решение по своя преценка да преустанови изпълнението на задълженията по гарантирани депозити. Това решение също противоречи на правото на Европейския съюз, като не позволява достъп на вложителите на гарантирани депозити до техните депозити при условие, че този достъп е защитен от директива 94/19/ЕО чрез обезпечаване на наличността на гарантираните депозити . С право на обезщетение разполагат всички вложители на банката, независимо от размера на влога им и на тяхната националност. Обезщетението на всеки един вложител е в размер на законната лихва за забава (основен лихвен процент + 10) и е за фиксиран период: 30.06.2014 г. – 04.12.2014 г. „Примерно, ако влогът Ви е бил в размер на максимално защитената сума в размер на 100 000 евро, то сумата, за която имате право да заведете иск е в размер на 8627,97 лв. Тази сума е различна от получените от Вас суми по гарантираните влогове, ведно с определения лихвен процент по тях”, обясняват от адвокатска кантора „Про асистънс“. Припомняме, че вчера министърът на финансите Владислав Горанов изпрати в деловодството на Народното събрание изготвения от AlixPartners Services UK LLP доклад за проследяване на активите на „Корпоративна търговска банка“ АД – в несъстоятелност. Това стана след като в края на вчерашния работен ден беше получен отговор от компанията до синдиците по искането докладът да бъде оповестен. В полученото от AlixPartners писмо се изразява категорично становището, че в интерес на опазване на масата на несъстоятелността на КТБ АД (н) трябва да се спазят клаузите за конфиденциалност на доклада. С оглед на удовлетворяване на обществения интерес към истината за банкрута на КТБ, от компанията допускат компромис като изразяват съгласие докладът да се предостави само в регистратурата за класифицирана информация на Народното събрание за запознаване от народните представители при условие, че няма да бъде копиран и/или разпространяван. От компанията се обосновават с аргумента, че в доклада се съдържа чувствителна финансова и търговска информация, като оповестяването му рискува да увреди процеса на събиране на активите на банката. Авторите на доклада са категорични, че документът следва да се смята за автентичен единствено в неговия оригинален вариант на английски език и не поемат отговорност по съдържанието за преводи на български език. Припомняме, че международната компания беше наета през юни 2015 г. от синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (н), за да проведе разследване и проследи активи на банката, с които тя се е разпоредила в нарушение на закона, на добрите банкови практики и да препоръча действия за възстановяването им. Докладът беше предоставен на синдиците на банката на 23 септември 2015 година.