Новини

Спряха търга за проектиране и строителство на АМ „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница

Националната компания "Стратегически инфраструктурни проекти (НКСИП) спря процедурата по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ на основание чл. 120а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Търгът е обявен като затворен и в Агенцията по обществени поръчки. На сайта на НКСИП се посочва, че поръката се спира поради подадена жалба пред Комисия за защита на конкуренцията, съдържаща искане за налагане на временна мярка „спиране на процедурата“. Възобновяването на действията по процедурата ще бъде извършено в съответствие с чл. 120а, ал. 2 от ЗОП, а именно: след влизане в сила на определението, с което се отхвърля искането за временната мярка, или решението по жалбата, ако е наложена временната мярка. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ беше стартирана Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ на 30.11.2015 г. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 250 000 000 лв. без включен ДДС, а срокът за изпълнение е 1400 дни. Финансирането на проекта е предвидено по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г.