Новини

Електронното гласуване и машинното броене влизат за първо четене в Парламента

Идеята за електронно гласуване ще бъде обсъждана в Народното събрание, след като Комисията по правни въпроси към Парламента одобри законопроекти за промени в Изборния кодекс да бъдат обсъждани на първо четене. Разглеждано ще бъде и предложението на Реформаторския блок за машинното преброяване на бюлетините. Законопроектът на реформаторите, легитимиращ идеята за електронно гласуване, бе поставена под заплахата да не получи одобрението на комисията, защото първоналачно бе подкрепена на едва осем души, девет бяха „против”. След прегласуване тя бе одобрена от девет души и ще бъде разглеждана на първо четене в парламента. Elektronno glasuvane 2 Според законопроекта „Дистанционното електронно гласуване се провежда в период от не по-малко от 4 и не повече от 7 дена, определен от Централната избирателна комисия...”. За дистанционното електронно гласуване ще отговарят комисии, чиито членове ще бъдат назначавани от ЦИК след провеждане на публично изслушване. Идеята на реформаторите е гласуването да се извърва с електронно приложение в страницата на ЦИК. Системата ще дава въззможност гласоподавателят да коригира вота си при евентуална грешка. Одобряването на този законопроект означава, че в пленарна зала ще бъде разисквана и идеята за налагане на санкция между 5000 и 20 000 лв. на лице, гласувало от името на друг. Възможност за експериментално гласуване по интернет при изборите до 2018 г. е включена и в проектозакона на ГЕРБ за изменение на Изборния кодекс, който също бе одобрен от Правната комисия. Според текстовете то ще се проведе в 20 секции. „Системата за интернет-гласуването ще трябва да позволява пряко наблюдение на процеса от независими упълномощени органи“, е записано в преходните разпоредби. Предложието на РБ за машинното преброяване срещна пълната подкрепа на Правната комисия, която го одобри с 15 гласа „за” и нито един „против” или „въздържал се”. С мнозинство депутатите подкрепиха и идеята да бъде забранено извършването на предизборна агитация от служители на вероизповеданията.