Новини

Докладът на Пирински за ЕИБ получи широка подкрепа в контролната комисия на Европарламента

Комисията по бюджетен контрол утвърди с 22 гласа "за", без „против“ и с 3-ма „въздържал се“ проекта за резолюция на Европейския парламент по дейността на Европейската инвестиционна банка за 2014 г., представен от евродепутата социалист Георги Пирински. В хода на работа по проекторезолюцията, започнала още през септември 2015 г., се очертаха две основни различия. Представителите на ЕНП наблягаха на финансовите показатели и на балансирането на вътрешния пазар като основни приоритети на Банката. Левицата подчертаваше публичния характер на Банката и на задачата й да съдейства за икономическото, социално и териториално сближаване. В резултат на обсъжданията и на гласуването бе утвърден текст, отразяващ именно отстояваните от докладчика позиции. В проекта са включени и редица предложения за необходимостта от прозрачност, отчетност и противодействие от страна на Банката срещу корупционни и престъпни практики. В процеса на подготовка на доклада, Пирински посети на 18 януари тази година седалището на Банката в Люксембург, където проведе поредица от срещи, в това число и с президента на Вернер Хойер. Проекторезолюцията предстои да бъде обсъдена с участието на президента Хойер и гласувана по време на пленарното заседание на ЕП в Страсбург през април тази година.