Новини

Лиляна Павлова: Българските и узбекистанските фирми имат пълната ни подкрепа за развитие на съвместни проекти

Българското правителство подкрепя задълбочаването на бизнес отношенията и търговията с Узбекистан. Предприемачеството между двете държави трябва да се насърчава, защото е шанс за бизнеса и в двете страни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова на бизнес форум в Ташкент, Узбекистан, който съпътства Четвърта сесия на Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество /МПК/. Близо 30 представители на търговски компании и сдружения от България се запознаха с възможностите за бизнес сътрудничество с азиатската държава и създадоха контакти с местните членове на търговско-промишлената палата. Бизнес-форумът беше открит от министъра на икономиката Божидар Лукарски. „Мога да оценя високо проведеното по-рано заседание и да изразя увереността си, че то ще спомогне за успешното реализиране на конкретни проекти между двете държави. Положителният ефект върху бизнес контактите, които ще се установят и развият, също ще е осезаем“, коментира Павлова. Като съпредседател на Междуправителствената комисия тя заяви категоричната подкрепа на българските институции за активизиране на двустранните контакти, особено в областта на търговията, където разминаването между възможностите за растеж и настоящото положение е най-голямо. „Узбекистан е важен партньор за България и аз съм убедена, че нашите страни имат сериозен неизползван ресурс за задълбочаване на двустранните търговски и икономически отношения, който предстои да се реализират“, категорична бе министър Павлова. Пред представителите на бизнеса министър Павлова увери, че правителството полага системни усилия за подобряване на бизнес климата в страната, за осигуряване на стабилност, прозрачност и благоприятни възможности за инвестиции. Сред ключовите ни конкурентни предимства са: членството в Европейския съюз и НАТО, геостратегическото положение на държава, през която минават 5 трансевропейски транспортни коридора, ниски оперативни разходи, вкл. корпоративни данъци, квалифицирани кадри с добро образование. Законодателството ни предвижда и система от насърчителни мерки за инвестиции в материални и нематериални активи и създаване на нови работни места, които са реална добавена стойност за компаниите, които ще инвестират у нас. Българските строителни фирми имат голям опит в изграждането на обекти на транспортната инфраструктура – пътища и автомагистрали, мостове, тунели, метрополитен, обекти на гражданското строителство, използвайки най-съвременните инженерни решения и технологии. Българските строителни материали са с високо качество и отговарят на всички изисквания към продукти, произведени в ЕС, посочи още Павлова. Българският бизнес също проявява силен интерес за присъствие в Узбекистан и се надявам този форум да бъде работещата платформа за българските фирми от различни сектори да намерят нови пазари за продукцията си тук или да открият партньори за създаване на съвместни предприятия, коментира още Лиляна Павлова и изрази увереност, че тяхното ноу-хау, високи професионални стандарти и опит ще бъдат сериозен плюс за местните компании. Като приоритетни по време на МПК се очертаха области за търговско-икономическо сътрудничество като строителството, текстилната промишленост, химическата и фармацевтична индустрия, машиностроенето, селското стопанство, туризма и вярвам-много други. Министър Павлова обобщи, че усилията ще са насочени към увеличаване на стокооборота между двете държави, засилване на търговията в областта на козметиката, медицинските прибори, фармацията, селското стопанство, овощарството, производството на вино, иновативните технологии, учредяването на съвместни компании и образование на узбекистански младежи в български университети.