Новини

Премиерът Борисов се срещна с израелския президент Реувен Ривлин

Приятелството и взаимното уважение между българския и израелския народ почиват на дълбоки исторически връзки, заяви министър-председателят Бойко Борисов на срещата си с президента на Израел Реувен Ривлин. Премиерът посочи, че спасяването на българските евреи е една от най-светлите страници не само в отношенията между нашите два народа, но и за изграждането на националната ни идентичност – като българи и европейци. Според Борисов спасяването показва толерантността на българите и решимостта им да застанат на страната на хуманизма и защитата на човешките права.  Министър-председателят изрази задоволство от факта, че двустранните отношения между България и Израел през последните години значително се активизираха и задълбочиха като прераснаха в стратегическо партньорство. Борисов отбеляза, че за това ще благоприятства и предстоящото междуправителствено заседние, което се планира за втората половина на 2016 година. Премиерът подчерта, че за България Израел е важен и перспективен външнотърговски партньор и нашите очаквания са всички положени усилия да доведат до увеличаване на взаимната търговия, инвестициите и туристообмена между двете страни. Неизползван потенциал за развитие на отношенията между двете страни съществува и в областта на енергетиката - страните от региона на Средиземноморието и в частност Израел могат да бъдат потенциални доставчици на газ за България и региона на ЮИЕ. В рамките на разговора премиерът Борисов акцентира и върху целенасочената работа на българското правителство за енергийна диверсификация.