Новини

Министър Лиляна Павлова се срещна с вицепремиера и Председател на Държавния комитет по архитектура и строителство на Узбекистан

Развитието на инфраструктурата и Целенасочената инвестиционна програма за регионите, бяха основен акцент на разговорите

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и инж. Лазар Лазаров – председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, проведоха среща с Батир Закиров – вицепремиер, ръководител на Комплекса по въпросите на комуналната сфера, транспорта, капиталното строителство и строителната индустрия, председател на Държавния комитет по архитектура и строителство на Узбекистан. Министър Павлова информира вицепремиера Закиров за политиката на българското правителство относно развитието на инфраструктурата и подкрепата на регионите. Специално внимание бе обърнато на Целенасочената инвестиционна програма, която правителството разработи в подкрепа на по-слабо развитите в икономическо отношение региони. Тя обясни, че програмата предвижда анализ на потенциала на тези региони, както и източниците на финансиране на най-важните проекти, които биха дали тласък за развитие на определени сектори и повишаване на стандарта на живот на хората. Внимание бе обърнато и на водната реформа в страната, както и инвестициите в градска среда и развитието на туристическите обекти. Инж. Лазар Лазаров запозна вицепремиера Закиров с развитието на пътната инфраструктура в страната и реализираните в последните години проекти. По време на разговора домакина постави някои от проблемите, които среща при изграждането на пътните обекти в страната. В тази връзка инж. Лазаров го запозна с европейския опит на България по отношение на качествения контрол при строителството на пътна инфраструктура, системите за качество и контрол, както и технологиите, които използваме в последните години.