Новини

Министър Бъчварова участва в заседание на Съвет Правосъдие и вътрешни работи в Брюксел

Съветът одобри позиция по промените в Шенгенския граничен кодекс, с които се предвижда преминаване към систематични проверки по външните граници на ЕС по отношение на европейските граждани, като част от мерките, насочени към подобряване на сигурността на ЕС. Предстоят преговорите с Европейския парламент. Представен бе постигнатият до момента напредък по създаването на Европейска гранична и брегова охрана. Обсъдена беше ситуацията с миграционната криза и ефективността от изпълнението на договорените на европейско ниво мерки. Като приоритети бяха изведени намаляването на  миграционните потоци, преустановяване на практиката за „транзитиране“ на мигрантите през различните държави-членки и обединяване около единни решения за ЕС, достатъчно високо ниво на граничната сигурност, достатъчно стабилна система на убежище в ЕС. В изказването си министър Бъчварова подчерта необходимостта да продължи работата за намиране на общо европейско решение на предизвикателствата. Подкрепи и по-нататъшни действия в подкрепа на Гърция, отбелязвайки и българския принос към координираните действия на Фронтекс в Егейско море. „Основен приоритет трябва да бъде спирането на притока мигранти на турските граници с ЕС“ подчерта тя, посочвайки  важността на ефективното сътрудничество с Турция. Министър Бъчварова акцентира върху ключовото значение на координираната борба с мрежите за трафик на мигранти, тъй като в по-голямата част от случаите ставадвъпрос не за спонтанна, а за подпомогната миграция. Наред с това, трябва да се прави ясно разграничение между търсещите убежище и икономическите мигранти, както и да се търси трайно решение за лицата, които ще останат на територията на ЕС като се отчитат всички предизвикателства, свързани с това. Механизмът за релокация, който България прие през миналата година като единствено възможно и временно решение в създалата се тогава ситуация, не работи на практика и трябва да се преосмисли. Министър Бъчварова участва и в работна закуска със страните от Западнобалканския маршрут, в рамките на която държавите от региона представиха актуалната миграционна систуация в страните си и мерките,  предприемани на национално ниво за справяне с натиска.