Новини

ЕК: България да транспонира Директива за единно железопътно пространство

Европейската комисията (ЕК) поиска от България, Германия, Гърция, Латвия, Люксембург, Румъния и Чешката република да транспонират в националното си законодателство Директива 2012/34/ЕС за създаване на единно европейско железопътно пространство. В Директивата се съдържат основните разпоредби за отварянето на пазара в сектора на железопътния транспорт. С нея се установяват правилата за управление на железопътната инфраструктура и дейностите в областта на железопътния транспорт, критериите за лицензиране на железопътни предприятия, принципите и процедурите за определяне и събиране на инфраструктурни такси и за разпределяне на инфраструктурния капацитет, както и за упражняване на регулаторен надзор. Държавите членки трябваше да въведат в сила мерките, необходими за привеждане в съответствие с Директивата, в срок до 16 юни 2015 г. На 22 юли 2015 г. Европейската комисия изпрати официално уведомително писмо на няколко държави членки. Досега посочените по-горе седем държави членки не са уведомили Комисията, че са предприели някакви мерки. Ако в срок до два месеца те не изпратят информация за предприетите мерки, Комисията може да сезира Съда на ЕС.