Наука

Участници в проекта „Аз мога да строя” от Сливен и Ямбол представиха своите идеи

Звезда Димитрова- Кошничарова, експерт, ОП на КСБ – Сливен Защита на техническата фаза по проекта „Аз мога да строя” се проведе на 17.02.2016 г. в залата на ОП на КСБ – Сливен. Домакин на събитието беше Областното представителство на Камарата. То се организира съвместно с ОП на КСБ – Ямбол. На мероприятието присъстваха над 50 души – ученици, учители, консултанти и гости. Сред официалните лица бяха зам.-кметът по строителството на Сливен Стефан Кондузов, председателят на ОП на КСБ – Ямбол, инж. Павлина Колева, председателят на РК на КАБ – Сливен, арх. Петко Любенов, председателят на РК на КАБ – Ямбол, арх. Даниела Сивкова, председателят на РК на КИИП – Сливен, инж. Ирена Аврамова, гл. експерт АО в СГКК в Сливен инж. Веска Колева, арх. Петко Койнев. Начало на заседанието даде директорът на Сливенската професионална гимназия по строителство и геодезия „Арх. Георги Козаров“ Живка Димитрова. В приветствието си тя изказа своето задоволство от успешното сътрудничеството на СПГСГ с ОП на КСБ – Сливен, по проекта „Аз мога да строя”. В надпреварата се включиха общо три отбора. Два на ученици от гимназията „Арх. Г. Козаров” – Сливен, и един от Професионалната гимназия по строителство и геодезия „К. Фичето“ – Ямбол. Учениците от Сливенската гимназия се представиха в категориите „Еднофамилна жилищна сграда – тип съвременна къща” и „Еднофамилна жилищна сграда – тип съвременна модерна къща”. Отборът на Ямбол се представи в категорията „Многофункционален павилион”. Комисията прецени, че и трите отбора са се справили много добре, като не определи победител. Причината беше неравнопоставеността на трите проекта. Те бяха допуснати до следващия кръг. Целта на проекта „Аз мога да строя”, в който участниците са ученици от ХI и ХII клас на строителните училища, е младите специалисти да получат практически знания и умения, необходими за бъдещата им професия. Преминавайки през отделните етапи на строителния процес, участниците в проекта могат да се ориентират какво най-много им подхожда, кое им е любимото занимание, да открият своя талант, да преценят своите знания. Разработват се различни категории сгради – павилион, традиционна къща с елементи на възрожденска архитектура и модерна къща. Разработките са на етап идейна, техническа и работна фаза. Идейната и техническата фаза са на регионално ниво. Този проект не е състезание. Целта е младите специалисти да видят и другата част от това, което учат в училище, това, с което ще се сблъскат, след като поемат занаята на строителни специалисти.