Новини

Парламентът прие окончателно промени в Закона за железопътния транспорт

  Парламентът прие окончателно промени в Закона за железопътния транспорт.  С измененията се въвежда в националното ни законодателство на разпоредбите на Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на единно европейско железопътно пространство. Общите цели на директивата са да се улесни навлизането на нови участници на жп пазар и подобряване на конкуренцията с оглед развитието на по-ефективни и добре работещи товарни и пътнически железопътни услуги. Припомняме, че на 22 юли 2015 г. Европейската комисия е стартирала процедура за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз срещу Република България за неизпълнение на задълженията й да транспонира посочената директива в срок. Вчера от ЕК отново поискаха България да я въведе. Освен страната ни директивата не е транспонирана още от Германия,  Гърция, Латвия, Люксенбург, Румъния и Чешката република.